دسامبر 25, 2016

اسکانیا

اسکانیا ، تولید کننده ای سوئدی که محصولاتی نظیر کامیون ، اتوبوس ، کشتی و موتور های دیزلی را تولید می نماید . سی کیلومتری جنوب استکهلم شهر سودتلیا قرار دارد که محل استقرار دفتر اصی […]