اجاره مینی بوس

اجاره مینی بوس برای جابجایی افراد بین 12 تا 21 نفر بسته به نوع و کیفیت خورو انجام میشود که انواع متفاوتی دارد .
1- مینی بوس های معمولی : مینی بوس های معمولی که میتوان از آنها نام برد مینی بوس بنز قدیمی فیات قدیمی اویکو قدیمی که از قدیم استفاده میشده و هم اکنون هم مورد استفاده قرار میگرد . الارغم اینکه تا هم اکنون بحث زیادی برای جمع آوری این وسیله ها بوده و سعی شده تا وسیله های بهتری جایگزین این نوع مینی بوس ها گردد ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. این نوع مینی بوس ها دارای سیستم گرمایشی میباشند ولی فاقد سیستم سرمایشی هستند گرچه برخی اندک از صاحبان این خودرو به صورت دستی اقدام به وصل سیستم سرمایشی میکنند ولی بصورت استاندارد نمیباشد.
مینی بوس بنز قدیمی : ظرفیت این مینی بوس 16 نفر میباشد و معمولا برای سرویس کارگران کارخانجات و شرکت های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد.فاقد سیستم سرمایشی میباشد ولی سیستم گرمایشی به نسبت خوبی دارند.

مینی بوس های تشریفاتی : از جمله مینی بوس های تشریفاتی میتوان مینی بوس هیوندا مینی بوس سیترا 18 نفره و مینی بوس سیترا 21 نفره مینی بوس اویکو جدید مینی بوس ایسوزو مینی بوس آرین مینی بوس فیات دوکاتو نام برد.
این نوع مینی بوس ها دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی مطلوبی هستند و در بعضی موارد سیستم صوتی حرفه ای نیز نصب میگردد که مناسب شرکت های ایرانگردی میباشد و معمولا در تورهای خارج از تهران مورد استفاده قرار میگیرد.

اجاره مینی بوس – مینی بوس فیات دوکاتو

ظرفیت مینی بوس فیات دوکاتو 18  نفر میباشد و معمولا برای سرویس کارمندان تراز اول و مدیران ویژه کارخانجات و شرکت های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد.دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی هستند.از لحاظ ظاهر و امکانات استانداردهای اروپا را دارا هستند و یکی از خودروهای مورد تایید کشورهای پیشرفته دنیا هستند و برای سفرهای بین شهری و تشریفات مورد استفاده قرار میگیرند.

اجاره مینی بوس – مینی بوس ایسوزو

ظرفیت مینی بوس ایسوزو 18 نفر میباشد و معمولا برای سرویس مدیران ویژه و تراز اول کارخانجات و شرکت های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد.دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی هستند.از لحاظ ظاهر و امکانات مناسب هستند و برای سفرهای بین شهری و تشریفات نسبت به بقیه مینی بوس ها مناسبتر هستند.

اجاره مینی بوس – مینی بوس سیترا

مدل 1 :  ظرفیت مینی بوس سیترا 18 نفر میباشد و معمولا برای سرویس کارمندان و مدیران کارخانجات و شرکت های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد.دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی هستند.از لحاظ ظاهر و امکانات مناسب هستند و برای سفرهای بین شهری و تشریفات مورد استفاده قرار میگیرند.
مدل 2 : ظرفیت مینی بوس سیترا 21 نفر میباشد و معمولا برای سرویس کارمندان و مدیران کارخانجات و شرکت های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد.دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی هستند.از لحاظ ظاهر و امکانات مناسب هستند و برای سفرهای بین شهری و تشریفات مورد استفاده قرار میگیرند.

اجاره مینی بوس – مینی بوس هیوندا 

ظرفیت مینی بوس هیوندا 18 نفر میباشد و معمولا برای سرویس کارمندان و مدیران کارخانجات و شرکت های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد.دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی هستند.از لحاظ ظاهر و امکانات مناسب هستند و برای سفرهای بین شهری و تشریفات مورد استفاده قرار میگیرند.

اجاره مینی بوس – مینی بوس آرین

ظرفیت مینی بوس آرین 15 نفر میباشد که توسط ایران خودرو به تازگی به ناوگان حمل و نقل اضافه گردیده است و معمولا برای سرویس کارمندان و مدیران کارخانجات و شرکت های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد.دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی هستند.از لحاظ ظاهر و امکانات مناسب هستند و برای سفرهای بین شهری و تشریفات مورد استفاده قرار میگیرند.

اجاره مینی بوس – مینی بوس ایویکو

اجاره مینی بوس - مینی بوس ایویکو

ظرفیت مینی بوس اویکو جدید 19 نفر میباشد و معمولا برای سرویس کارمندان و مدیران ویژه و تراز اول کارخانجات و شرکت های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد.دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی هستند.از لحاظ ظاهر و امکانات مناسب هستند و برای سفرهای بین شهری و تشریفات مورد استفاده قرار میگیرند.